Obecná charakteristika školy:

 

Věcné prostředí

 

Obec Rybníky leží asi 3 km jihozápadně od Moravského Krumlova. Mateřská škola s ohledem na velikost obce a počet dětí je koncipována jako jednotřídní MŠ s kapacitou pro 24 dětí.Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu dětí byla stabilní ložnice zrušena v další hernu. Do MŠ Rybníky dojíždí děti i z okolních vesnic- z Dobelic,Vémyslic.

 

MŠ a ŠJ jsou od 1.1.2003 součástí příspěvkové organizace s názvem Základní škola a Mateřská škola Rybníky.

Součástí MŠ je školní jídelna s kapacitou 150 jídel- zajišťuje stravu pro děti MŠ,ZŠ,zaměstnance obou zařízení,cizí strávníky z Rybníků, Dobelic i Vémyslic.

Budova mateřské školy je přízemní.

 

Součástí vnějších a vnitřních prostor MŠ jsou :

 

v     dvě herny

v     jídelna

v     šatna

v     soc.zařízení – umývárna a WC / po rekonstrukci r.2004 /

v     školní zahrada

v     školní kuchyně

 

Na školní zahradě je travnatá plocha, sklad hraček, dopravní mini dráha, pískoviště, dřevěný domeček pro hry dětí, dřevěná sestava- hrad a houpacím mostem, kreslící tabule, posezení , betonový „plácek“ pro bazén, hry.

Na školní zahradě jsou vzrostlé stromy- břízy, ořech, a třešeň, vysázené okrasné keře.