Projekty

 

Naše škola je zapojena ve výzvě č. 02_16_022 a 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ I

 https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu 

Projekt ukončen, závěrečná zpráva odeslána 13.11.2018.

 

Naše škola je zapojena ve výzvě CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009947 pod názvem Šablony pro ZŠ a MŠ Rybníky II

 

 
Naše škola je zapojena do projektů: