Režim dne ve školní družině

 

6:45 – 7:45

Ranní družina

 - příchod dětí do školní družiny

       REKREAČNÍ ČINNOST (dle zájmu a potřeb dětí ), stolní hry, volné malování, četba knih

                                                a časopisů, vyprávění s dětmi, pohybové a míčové hry v herně

  - odchod dětí do vyučování

 

11:40 – 15:30

Odpolední družina

 - příchod dětí do školní družiny, hygiena, oběd

     ODPOČINKOVÁ ČINNOST (hromadná nebo podle individuálních přání a potřeb dětí),

     četba pohádek, společenské hry, stavebnice, volné malování, rébusy, spontánní hry                                                                                                                                                

     ZÁJMOVÁ ČINNOST – výtvarná, pracovní, sportovní apod., zájmové kroužky

 

     RELAXAČNÍ ČINNOST – vycházky do přírody, hry na hřišti u školy, sportovní hry

     na fotbalovém hřišti, hry v herně     

     PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ  - didaktické hry, četba, práce na počítači

 

- úklid školní družiny a odchod domů

 

 

 

 Poznámka:

 

 Zájmová činnost se plánuje dle individuálních potřeb žáků, přizpůsobuje se momentálním

 potřebám dětí, respektuje aktuální situaci ve družině a přihlíží k ročnímu období.